Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

AFLYSNINGER PGA CORONA-VIRUS!

Kirkeministeriet og biskopperne har udsendt en vejledning om håndteringen af Coronavirus i Folkekirken.

Dette betyder at:

- Alle Gudstjenester, arrangementer og møder aflyses indtil udgangen af marts måned 2020.

Der vil dog stadig være mulighed for; begravelse, bryllup eller barnedåb. De nærmere omstændigheder omkring de kirkelige handlinger aftales med præsten.
___

Har man brug for at tale med præsten, sjælesorg, hjemme nadver eller anden kontakt til kirken kan dette fortsat ske ved henvendelse til præst Rikke Hvarregaard Andersen 97593063

.

Se også oplysninger fra Viborg Stift ang. Corona herunder

https://viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

 

 

 

 

 

Kære Menighed


Jeg er i dag blevet indsat som sognepræst af provst Susan Aaen ved en mindre ceremoni, som blev overværet af Knud Erik Lykke og Gert Primdahl. Indsættelsesceremonien fandt sted under disse ændrede forhold pga. coronavirussen, som i disse tider forandrer vores land dag for dag. Ikke desto mindre har jeg nu mulighed for at virke som præst og være tilgængelig for jer. En egentlig fejring må vi dog have til gode, når hverdagen igen er genkendelig for os alle.
En tilfældig dag i januar opdagede jeg stillingsopslaget som sognepræst for Nordsalling-Fur Pastorat, som med det samme fangede min interesse. Man plejer jo godt nok at sige, at man ikke skal hoppe på det første og det bedste, men i dette tilfælde er jeg ikke i tvivl om, at det netop var det rigtige at gøre. Jeg vil gerne sige tak for den store opbakning ved min ordination d. 8 marts – jeg har siden glædet mig meget til at flytte over på Fur, og i lørdags rykkede jeg ind i Præstegården, hvor der jo er mange værelser at brede sig i.
Jeg er 30 år gammel og blev færdiguddannet fra pastoralseminariet i december. Jeg kommer lidt nord for Aalborg, så Limfjorden er ikke et ukendt farvand, men livet som øboer har jeg ikke prøvet før. Under min uddannelse var jeg meget optaget af ældre sprog som klassisk græsk og oldetiopisk, og jeg brugte en del tid på at arbejde med de tekstsamlinger, som ikke fik lov til at blive en del af Bibelen. Jeg betragter mig selv som en midtersøgende teolog, der på flere punkter har et ben i den konservative lejr. Jeg synes, at det er vigtigt at værne om kirkens traditioner og videreføre den kristne arv, men samtidig er jeg åben for, at kirken ikke begrænser sig til kirkerummet alene, men at den møder menigheden netop dér, hvor menigheden er.
Mødet med jer har jeg set meget frem til, men situationen er blevet skærpet for os alle, nu hvor hverdagen er blevet indskrænket, mens vi hver især må orientere os i denne nye virkelighed, hvor coronavirussen bestemmer dagsordenen. Jeg er som sognepræst tilgængelig på telefonnummeret 97593063 eller på mailadressen rian@km.dk, hvor I er velkomne til at kontakte mig.
Pas godt på hinanden og på jer selv.
De bedste hilsner Rikke

Torsdag d. 19/3-2020

 

 

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil hos Skive Minibusser til såvel kirke som Ældrecenter, tlf. 97 59 31 65.

Det koster i alt 20 kr t/r

NB: Man bedes ringe og bestille senest dagen før.

Kalender

Arrangementer

Læs det seneste kirkeblad: klik på billede ovenfor.

Konfirmationer udskudt

Kære konfirmander og forældre,

Som nogle af jer har hørt, er alle konfirmationer foreløbig udskudt til efter pinse. Jeg håber, at vi meget snart kan få at vide, hvornår konfirmationerne så kan afholdes.

Jeg ved, at I alle sammen har glædet jer utrolig meget til konfirmationsdagen, og jeg forstår, at I er kede af det – men når dagen kommer, bliver den festlig!

Kærlig hilsen

Birgitte

Folkekirkens Liturgiarbejde

.

Biskopperne har sat et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien, i gang. Tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestelivet som det ser ud i dag og baggrunden for det. Nu er der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om hvordan gudstjenesten i fremiden skal forme sig.

......

Herunder link til den officielle hjemmeside hvor man kan orientere sig om sagen og forløbet.:

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde