Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Nyt menighedsråd i Fur Sogn

Nyt menighedsråd i Fur Sogn 

Ved valgforsamlingen 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet i Fur Sogn:  

Birgit Ladefoged 

Tina Bro 

Kjeld Johannesen 

Helle Lykke-Sørensen 

Laila Knudsen 

 

Følgende er valgt som stedfortrædere:  

Stefan Frøkjær-Jensen 

Bent Bom Nielsen 

 

Frem til tirsdag 13. oktober er det muligt at indgive andre kandidatlister, der kan udløse et afstemningsvalg. En kandidatliste skal i Fur Sogn bestå af 5 medlemmer. 5 stillere skal underskrive kandidatlisten, som skal afleveres hos Knud Erik Lykke, Bjerregårdsbakke 43, 7884 Fur. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriets blanketter, som kan hentes på kirkeministeriets hjemmeside.

Hvis der er blevet indleveret en liste efter reglerne udløser det afstemningsvalg, som finder sted den 17. november 2020.

Menighedsrådet i Fur Sogn vælges for 4 år. Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent.  

Antallet af gæster i Fur Kirke

Kære Kirkegænger!

 

I forbindelse med Covid 19 har Kirkeministeriet udstukket en række retningslinjer, som vi skal følge.  Nogle af dem har betydning for, hvor og hvor mange der må være i Fur Kirke.  Derfor har vi i menighedsrådet lavet denne folder, så I bedst muligt kan planlægge tjenesten i Fur Kirke.

Der er to krav der har en særlig betydning:

Arealkravet: Der må maksimalt være 1 person pr. 2 m2 i kirken. Det svarer i Fur Kirke til, at det maksimale antal er 81 personer

Afstandskravet: Der skal imellem hver person være min 2 meters afstand når der synges i kirken. Hvis der ikke synges, skal der være mindst 1 meter.

I praksis betyder det, at der er en række afmærkede bænke i kirken, hvor man må sidde.

På hver bænk må der som udgangspunkt sidde 2 personer. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Er dette tilfældet, kan der sidde op til 5 personer på en bænk.

Der er 16 bænke i kirkeskibet og 2 bænke i ”Åsted Sogn” samt et par pladser oppe ved døbefonten.  Det betyder, at I skal regne med, at der ca. kan sidde 44 enkeltpersoner/par i kirken og lidt flere afhængigt af, hvor mange der opfylder kravet om daglig kontakt. 

Det er kirketjeneren der anviser, hvor folk kan sidde.

Hvis I har bryllup, barnedåb, eller er nærmeste pårørende ved en begravelse, er det vigtigt, at I overvejer hvem og hvor mange der kan komme med. Derefter skal I invitere de gæster/pårørende, det er vigtigst for jer at få med. Lav derefter en aftale med kirketjeneren om dette. 

De pladser I skal bruge, vil blive reserveret på forhånd. Det er vigtigt, at jeres pårørende giver kirkebetjeningen besked om, at der er reserveret plads til dem, når de kommer. Er der pladser tilbage i Kirken, vil de blive fordelt efter ”først til mølle-princippet”.

Menighedsrådet

Kalender

Arrangementer

Der er mulighed for at ansøge om julehjælp fra kirken, som gives i form af en udleveret gavekurv. Blanketterne vil være at finde i våbenhuset eller hos sognepræsten. Ansøgninger skal afleveres hos sognepræsten senest d. 8. december.

Alle oplysninger behandles fortroligt.

-

Alle beløb via mobilepay eller i kirkebøssen vil fra 1. søndag til 4. søndag i advent gå til julehjælpen.

.

Mobilepay-nummer: 154104

Husk at anføre i tekstfelt, hvilken indsamling dine penge skal gå til.

Folkekirkens Liturgiarbejde

.

Biskopperne har sat et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien, i gang. Tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestelivet som det ser ud i dag og baggrunden for det. Nu er der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om hvordan gudstjenesten i fremiden skal forme sig.

......

Herunder link til den officielle hjemmeside hvor man kan orientere sig om sagen og forløbet.:

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde