Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

APV

Kirke: Fur

 

Sogn: Fur          

Udfyldt af: kontaktperson for alle medarbejdere

Stillingstype: samlet oversigt over indleverede skemaer

Dato: 19.06.2014

Er der problemer vedrørende:

Bemærkninger

 

Ulykkes-farer

Fysiske forhold

Ergono-miske

forhold

Psykiske

arbejds-forhold

Stoffer og

materialer

Hvis du svarer JA, bedes du her uddybe forholdet og gerne foreslå en løsningsmulighed.

 

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

 

 

 

Kirkegård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Renholdelse af kirkegård

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

2. Hækklipning og beplantning

   

x

x

x

   

x

   

x

 

x

     Belastende for ryggen.  Løsning: kortere arbejdsperioder og man skiftet til, at klippe

3. Grandækning

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

4. Renholdelse af gravsteder

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

 

5. Urnenedsættelse

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

6. Gravkastning (afstivning m.v.)

x

x

   

x

   

x

   

x

   

x

      Fare for skred. Løsning: den nødvendige afstivning er tilstede.

 

7. Gravsten

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

8. Snerydning

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

Kirke og andre bygninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Renholdelse af kirke og andre bygninger

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

10. Hovedrengøring

 

   

  x 

   

x

   

x

   

x

   

x

     

11. Vindues-pudsning

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

12. Installationer (el, varme, brand)

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

13. Ringning

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

14. Syn over kirke og kirkegård

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

Gudstjeneste og kirkelige handlinger

15. Gennemførelse af gudstjeneste/

kirkelig handling

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

16. Tjenester uden­for kirken (plejehj., sygehus, kapel mv.)

   

 x

   

x

   

x

   

x

x

x

     Klaveret på Ældre Centret trænger til stemning. Er påtalt

 

17. Orgelspil

 

   

x

x

   

x

   

   

   

x

   

Koldt at øve i kirken om vinteren. Klaprende pedaler. For lidt plads på nodestativ ved orgel.

18. Sang

 

   

x

   

   

   

   

   

   

   

   

     

19. Korsang

 

   

x

   

   

   

   

   

   

   

   

     

20. Klokkespil

 

   

x

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 

21. Transport af kister

   

x

   

   

   

   

   

   

   

   

     

Kontorarbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Telefon­betjening

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

23. Edb-anlæg (skærm, mus m.v.)

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

24. Printer og kopimaskine

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

25. Kirkebogsføring

   

   

   

x

   

x

   

x

   

x

     

26. Arkivering

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

27. Udgivelse af materiale

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

28. Andet kontorarbejde

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

Øvrige aktiviteter (oplist, udover de nævnte, alle dine arbejdsopgaver/arbejdsprocesser/maskiner/funktioner)

29. Møder

 

x

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

30. Undervisning

 

x

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

31. Besøgstjeneste

 

x

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

32. Forberedelse/ øvning

x

x

x

x

   

x

   

x

   

x

     Koldt at øve i kirken om vinteren

 

33.      

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

34.      

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

      

 

35.      

 

   

x

   

x

   

x

   

x

   

x

     

36.       

 

   

x

   

   x

   

x

   

x

   

x

     

Sygefravær

 

37. Er der forhold i dit arbejde, der påvirker dit sygefravær?

nej

38. Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes?

     

 

Andre forhold

 

39. Skal der tages særlige hensyn til gravides arbejdsmiljø?

     

 

                                                          Landsforeningen af Menighedsråd. Formular nr. 9-8081