Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 
Døbefont i Fur kirke (Foto: Hartmann Schmidt Fotografi)

Dåb - den hurtige forklaring

Ved dåben bliver et barn eller voksen optaget i den kristne kirke.

Man aftaler dåb ved at kontakte præsten: tlf: 97 59 30 63

Ved dåben bliver barnet også navngivet.


Navngivning kan også ske før, eller helt uden dåb. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du gå ind på hjemmesiden: borger.dk  og se under emnet "Familie og børn". Her er vejledning til at gøre det digitalt. Man kan også ringe til borger.dk, hvis telefonnummer står på deres hjemmeside.

Relief i bunden af dåbsfadet i Sct. Mortens kirke, Fuur. `Mariæ Bebudelse`. (Læs om dåbsfad under "Kirkens historie" Tegning: CHO)

Dåb - og lidt mere

Tillykke med den lille og velkommen til dåb ....

Hvorfor døber man børn?

Nogle forældre bar deres børn til Jesus engang. De ville have at han skulle velsigne dem. Men disciplene syntes der allerede var for meget uro omkring Jesus. Så han skulle da ikke besværes med at bruge tid på at velsigne børn.

Men Jesus irettesatte sine disciple og sagde: ” »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres..”

Det var en opmuntring til forældrene.

Vi skal ikke gøre så vældig mange indviklede ting for vores børns religiøse opdragelse. Vi skal bringe dem til Herren Jesus Kristus.

Man plejer at sige, at Guds Søn lod sig føde som menneske på jorden, for at vi ved dåben skal genfødes som Guds børn i Himmelen.

Relief på Sct. Mortens kirkes døbefont. Jesus Kristus er afbildet som en løve. Løven holder det nyfødte barn, som en løvemor holder en killing, og beskytter den mod dragen. Dragen er billedet på djævelen.

Dåben er indgangen til et liv sammen med Gud

At leve sammen med Gud - i vores egne hjem:

Lær dem at bede: Vi tager dem med til Gud mens de er spæde gennem vores egen bøn. Sådan bærer vi dem til vores Himmelske Fader. Ligesom forældrene på Jesu tid. Vi beder Gud hjælpe dem i livet, og hjælpe os med at være gode forældre.

Efterhånden lærer de ved vores eksempel selv den vanskelige kunst at folde hænderne rigtigt og lukke øjnene. Og senere lærer de at bede med på Fadervor.

Måske vil de minde os om at bede for farmor og farfar og kanariefuglen eller marsvinet.

Læs fra bibelhistorien: Det vil være naturligt at vi læser højt for dem af bibelhistorien når de begynder at have glæde af det. En god bibel genfortalt for børn er af stor værdi. Desuden har de fleste boghandlere et udvalg af gode højtlæsningsbøger med kristent indhold.

Livstræet – ved dåben indpodes vi som grene på Kristus, her afbildet som livets træ. En relief på siden af døbefonten i Fuur kirke. Farvelagt af minikonfirmand.

At være døbt og lære at være til gudstjeneste

Og vi tager dem med til Gud når vi går i kirke.

Det vigtige er at de kommer til Ham der siger: ”lad  de små børn komme til mig.” Han kan nemlig lede dem videre når vi ikke længere er der!

At gå til gudstjeneste er noget de skal vænne sig til! Ofte må vi prøve at se hvor lang tid de små kan sidde stille og bare være med. Med tiden går det bedre. Men det kræver tålmodighed.

Under gudstjenesten må de vænne sig til at vi ikke snakker sammen. Kun giver dem lidt ´støjfrit´ legetøj, tager dem på skødet, finder siden i salmebogen eller lignende. Vi skal som forældre ikke skælde ud eller føre en tavs kamp med dem, for at få dem dysset ned. Så er det en bedre lige så stille gå hjem. Købe et rundstykke på vejen og så nyde resten af søndagen. Så var det en god oplevelse for alle.

Hvordan aftaler vi dåben?

Hvornår skal vores barn døbes?

Som regel indenfor den første tid, når I er kommet i ro efter fødslen. Kig i gudstjenestelisten og find en søndag der passer jer.

Dåben aftales med sognepræsten i god tid inden man regner med at skulle holde dåb. Forud skal man have fundet fadderne, der skal være døbte. Præsten skal have deres navne og adresser, hvorefter de skrives ind i kirkebogen.

Præsten vil så aftale det praktiske med én i den anledning, og aftale et besøg hvor man vil tale om dåben.

Som forberedelse kan man eventuelt læse om dåbsritualet. Det står bag i salmebogen, men kan også findes på internettet: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/ Her kan man også finde en smuk illustreret udgave af Luthers lille Katekismus, hvor også dåben er forklaret

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/e/2/7/1/e271edf7c1e9276ac8db82dafc30735c3fe1ff5b/Katekismus.pdf.

Venlig hilsen sognepræst Claus Henry Olsen