Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Ved konfirmationen i 2018 blev følgende af de unge i sognet konfirmeret i Sct Mortens kirke:

Konfirmanderne 2018

Vi siger tillykke med konfirmation til disse, og de øvrige unge fra sognet.

Her ses:

 

Lars Trøjborg Kofod, Alma Bjerg Pedersen, Victor Xu Ladefoged. Sognepræst Claus Henry Olsen.

Hjertelig tillykke og Guds velsignelse.

Konfirmation

Til den unge: Hvis du gerne vil konfirmeres, skal du henvende dig til præsten, hvor du bor. Forældre kan også anvende online-tilmelding: Se herunder!

Dåb og undervisning: For at blive konfirmeret skal du for det første være døbt. Dernæst skal du følge undervisning, som handler om det at være kristen. Når du bliver konfirmeret, siger du selv "Ja" til at være kristen. Da du blev døbt, var det dine forældre, som sagde det på dine vegne. Nu skal du selv. Hvis du ikke allerede er døbt, kan du følge konfirmandundervisningen, og så blive døbt inden konfirmationen.

Konfirmationen: selve konfirmationen er en gudstjeneste, som i Fur sogn er placeret lørdagen efter Store Bededag, kl 10.

Her står nu lidt mere om hvad konfirmation er:

 

"§ 1. Både børnekonfirmandundervisningen og konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og er led i folkekirkens dåbsoplæring.

Stk. 2. Formålet er at medvirke til at gøre børnene og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste samt lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af det kristne fællesskab. "

 

- Sådan begynder den officielle Anordning, eller lov, om "børnekonfirmandundervisningen og konfirmationsforberedelsen". (Hele teksten kan læses på dette link til Retsinformation)

Al kirkelig undervisning stiler mod at gøre os fortrolige med troens indhold og gudstjenesten.

Derfor vil konfirmationstiden blive brugt på a) undervisning og b) deltage i gudstjeneste. Derfor er det også naturligt, at undervisningen sker i tæt forbindelse med den kirke og menighed den unge bor i.

 

Tilmelding til konfirmation on-line

TILMELDING ON-LINE: 

Klik på linke herunder for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding)

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt sognepræsten på: 97 59 30 63

 

Konfirmationsforberedlese i praksis "at gå til præst"

Konfirmationsforberedelse i Fur sogn foregår normalt torsdag morgen kl 8- 9.45. Herefter cykler de unge til færgen, og på den anden side holder en taxa som kører dem til deres skole. 

Ligesom når man skal tage kørekort er der både teori og praksis. Ligesom man også kun blive dygtig til sport og håndværk ved at lære reglerne og praktisere og øve sig. 

Teoritimerne i konfirmationstiden er undervisningen om morgenen i konfirmandlokalet. Her lærer og taler vi om, hvordan det er at leve som en kristen. Vi lærer om bibelen og det kristne liv.

Prasis-timerne er at deltage i gudstjeneste. For at blive fortrolig med gudstjenesten forventer præsten her i sognet, at du kommer 15 gange til gudstjeneste.

 Undervisningsplan for 2018-19 (Foreløbig - siden er under udarbejdning)

Lektioner: kl 8-9.45 i konfirmandstuen ved Fur Præstegård

Første lektion - umiddelbart efter skolestart (præciseres senere)

Konfirmation: Lørdag d. 18. maj kl 10.00

Konfirmationsgudstjenesten

Sådan foregår selve konfirmationen

Konfirmation i Sct. Mortens kirke på Fur sker ved en gudstjeneste. Sammen med forældrene sidder konfirmanden nede i kirken. Hver familie får som regel to bænke. Gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste indtil lige efter prædiken. Herefter følges konfirmanderne og præsten op i koret i kirken. Herefter sker følgende:

Konfirmationen:

Trosbekendelsen (siges af hele menigheden)

Tilspørgsel til den enkelte konfirmand: (konfirmandens navn nævnes)

Præst: Forsager du (konfirmandens navn) djævelen alle hans gerninger og alt han væsen?

Konfirmand:  Ja!

Præst: Tror du på Gud Fader, den Almægtige, og på Jesus Kristus, Hans enbånrne Søn, og på Helligånden, alt som vor kristne tro lyder?

Konfirmand: Ja

Præst: Er det din vilje at blive i denne din dåbs pagt indtil din sidste stund?

Konfirmand: Ja

Præst: Så giv mig da hånd derpå!

Konfirmanden giver præsten hånd på løftet.

Mens konfirmanden knæler, lægger præsten hånden på dennes hovede og velsigner konfirmanden:

 Præsten: ”Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv, Han opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed.”

 

Konfirmationsord læses.

Herefter, når alle er konfirmeret, beder vi Fadervor i kor og synger et salmevers. Så går konfirmanderne på plads, og gudstjenesten slutter som sædvanlig.